Strefa Zamieszkania Stare Miasto

Podstawowe informacje

UCHWAŁA NR XXIII/709/20 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
oraz
regulamin