Strona główna

Ważne zmiany w systemie parkowania
———
1 lutego zmieniają się zasady parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto i na czterech nowych płatnych parkingach niestrzeżonych.
Więcej na ten temat

 

Nowy tryb reklamacji w PPN
———
Spółka NiOL informuje, że reklamacje w sprawach dotyczących opłat za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym na Placu Orła Białego
od 6 października przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej lub pisemnej.

W zakładce „Reklamacje” znajduje się formularz, który umożliwia złożenie reklamacji wraz z załącznikami.
Reklamacje można także składać w biurze SPP przy al. Wojska Polskiego 105, gdzie zostały przygotowane specjalne formularze oraz urna do ich przyjmowania.
Zmiana trybu reklamacji jest spowodowana wzrostem zagrożenia epidemicznego w Szczecinie.

 

  Wznowienie pobierania opłat  
———

  

  Komunikat Koronawirus – kontakt z biurem SPP  
———
Prosimy, aby wpłaty za zawiadomienia odbywały się droga elektroniczną.
Reklamacje powinny być przekazywane drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

Dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.

 

Wydział Parkowania i Roweru Miejskiego 

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00
Reklamacje czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00

SPP Szczecin

al. Wojska Polskiego 105, 70-483 Szczecin
Tel.: 91 4809000 Reklamacje: 91 4809015 Fax: 91 4809030
adres

Punkty kasowe:
al. Wojska Polskiego 105
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00

Numer rachunku bankowego:
Bank PKO BP  77 1020 4795 0000 9102 0430 7609

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL 77 1020 4795 0000 9102 0430 7609
kod BIC Banku PKO BP: BPKOPLPW

UWAGA!
W tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego zawiadomienia.