Karta dojazdowa

§ 4. Karta dojazdowa Stare Miasto – parking
1. Mieszkaniec, zamieszkały pod jednym z adresów:
a.ul. Koński Kierat 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A
b.pl. Orła Białego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
c.ul. Grodzka 9, 14, 16, 18, 20,
który jest jednocześnie korzystającym z parkingu może wykupić nie więcej niż jedną kartę dojazdową Stare Miasto – parking w biurze Zarządcy. Karta dojazdowa Stare Miasto – parking przysługuje tylko na jeden pojazd zgodnie z zasadą jeden pojazd na jeden lokal.

2. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za kartę dojazdową Stare Miasto – parking jest nalepka.

3. Wysokość opłaty zryczałtowanej wynosi:
a.karta dojazdowa Stare Miasto – parking 6 miesięczna:
48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych),
b.karta dojazdowa Stare Miasto – parking 12 miesięczna:
96,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych).

4. Mieszkaniec, który wykupił kartę dojazdową Stare Miasto – parking zobowiązany jest umieścić ją za przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści, w tym okresu ważności oraz numeru rejestracyjnego.

5. Zarządca parkingu nie gwarantuje posiadaczom karty dojazdowej Stare Miasto – parking dostępności miejsca parkingowego.

UCHWAŁA XIII/473/19 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r.