Parkometr

§ 3. Opłata parkingowa
3. Opłatę parkingową uiszcza się poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty do parkometru lub poprzez płatność kartą płatniczą.

4. Po uiszczeniu opłaty za parkowanie parkometr dokona automatycznego przeliczenia wysokości uiszczonej opłaty za okres parkowania na parkingu zgodnie ze stawkami wskazanymi w ust. 2.

5. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest bilet parkingowy wydawany przez parkometr po uiszczeniu opłaty parkingowej.

6. Korzystający z miejsca parkingowego zobowiązany jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej opłaty parkingowej i dopuszczalnego czasu postoju oraz numeru rejestracyjnego.

7. Bilet parkingowy dotyczy wyłącznie parkingu, którego nazwa widnieje na zakupionym bilecie

adres
Etykieta parkometru

UCHWAŁA XIII/473/19 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r.