Podstawy prawne

Dokumenty składane przez interesantów
zgodnie z art. 27 Konstytucji RP (Dz.U.1997.78.483 ze zm.) i ustawą o języku polskim
(tekst jednolity: Dz.U.2018.931 ze zm.) muszą być składane w języku polskim,
przy czym tłumaczenia dokumentu na język polski winien dokonać tłumacz przysięgły.

———

UCHWAŁA XXI/659/20 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych
na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi

———

UCHWAŁA XIII/473/19 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów
na tym parkingu

Wersja językowa: EN, DE

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 stycznia 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił § 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały

Uwaga:
Regulamin wchodzi w życie 6 lutego 2020 roku
Parking przy placu Orła Białego nie jest częścią Strefy Płatnego Parkowania