Plan parkingu

Plan płatnego parkingu niestrzeżonego przy placu Orła Białego
w Szczecinie


UCHWAŁA NR XIII/473/19 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r.